זאַמלונג: הוטן

יעדער האט ליב פריי שיפּינג

אַלע אונזערע פּראָדוקטן זענען געמאכט קאָסטעם ווי נאָר איר באשטעלט אַן אָרדער, פארדעם נעמט עס אונז אַביסל מער צייט צו צושטעלן עס צו אייך. און אַזוי שיפּינג איז אויף אונז!