היימיש מערטש זאַמלונגען

פון קילע הוטן, צו טי-שירץ וואָס קוקט אויס ווי אַ רעקל, אַ פּלאַץ פון אַלע סאָרטן היימישע האָדי'ס און נאך!

פרייע שיפּינג אין אמעריקע אויף אַלע אָרדערס!